JALECO UNISSEX EM NYLON

JALECO UNISSEX EM NYLON

SEM MANGA.

TAMANHO P: L: 0,55 X C: 0,80
TAMANHO M: L: 0,56 X C: 0,82
TAMANHO G: L: 0,57 X C: 0,84

Codigo: REF 07 / TAMANHO P - BRANCO 9738 - BEGE 9737 - AZUL 9736 - VINHO 9741 - PRETO 9740 - AZUL MARINHO 9739 / TAMANHO M - BRANCO 9744 - BEGE 9743 - AZUL 9742 - VINHO 9747 - PRETO 9746 - AZUL MARINHO 9745 / TAMANHO G - BRANCO 9750 - BEGE 9749 - AZUL 9748 - VINHO 9753 - VINHO 9753 - PRETO 9752 - AZUL MARINHO 9751